VIETNAMESE  Ξ  ENGLISH
Đăng ký FREE  |  Đăng nhập  | Hướng dẫn
Trang chủ   |   Sản phẩm   |   Nhà cung cấp   |   Tin mua bán   |   Thành viên Tìm kiếm  icon search
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Vinachemical hỗ trợ mua hàng hóa chất
DANH MỤC - Sản phẩm
LIÊN KẾT
Keo dán, giấy nhám, hóa chất công nghiệp
Asian Importers Exporters
Chuyên trang thuế TNCN
ACE for Thailand vs Vietnam
Danh bạ công ty nhựa - Plastic company directory
 Sản phẩm Hóa chất công nghiệp  Chất tẩy rửa, Đánh bóng
(Click vào hình để phóng to)
 
LINEAR ALKYLBENZEN SULPHONIC ACID (LABSA)
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG QUA EMAIL
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email liên hệ
Họ tên*
Công ty
Email*
Địa chỉ*
Quốc gia
Điện thoại*
Nội dung*
LIÊN HỆ MUA HÀNG

Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH LÂM MINH TRÍ

Tel: (Đăng nhập để xem)

Mobi: (Đăng nhập để xem)

LINEAR ALKYLBENZEN SULPHONIC ACID (LABSA)

Giá: 31.000đ

Teân haøng hoùa          :LINEARALKYL BENZEN SULPHONIC ACID (LABSA)
Thaønhphaàn CT       : H2SO4 1.5%max
                                  Haøm löôïng 96%min
Coângduïng              : Duøng cho ngaønh CNxaø phoøng, taåy röûa,vaø caùc ngaønh CN khaùc,…
Xuaátxöù                   : Vieät Nam
Troïnglöôïng tònh     : 210kg/phuy
Caùchbaûo quaûn       : Ñeå ôû nôi khoâ raùo,thoaùng maùt.
Ngaøysaûn xuaát        : Xem treân bao bì
Haïnsöû duïng           : 02 naêm keå töøngaøy saûn xuaát
Thoângtin caûnh baùo: Ñính keøm taøi lieäu veà an toaøn saûn phaåm
Ñônvò nhaäp khaåu   : Coâng ty TNHH TM LAÂMMINH TRÍ – 168 CHÔÏ LÔÙN, P.11, Q.6, TP. HOÀ CHÍ MINH; ÑT: (848) 66886789 –6266 6789 – 668 68 168
SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC
Methylene Chloride (MC)
Methylene Chloride (MC)
TCE- Trichoroethylene
TCE- Trichoroethylene
Hoá chất đánh bóng kim loại cung cấp bởi LEKA
Hoá chất đánh bóng kim loại cung cấp bởi LEKA
Sodium sulfate Na2SO4 99%
Sodium sulfate Na2SO4 99%
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LAS-H)
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid (LAS-H)
TANDEX 270
TANDEX 270
Hoá chất tẩy cáu cặn lò hơi Atatreat 1020
Hoá chất tẩy cáu cặn lò hơi Atatreat 1020
HCL 32%
HCL 32%
WHITE OUT - CHẤT TẨY SẠCH  ĐA NĂNG
WHITE OUT - CHẤT TẨY SẠCH ĐA NĂNG
Hóa chất đánh bóng sàn tiêu chuẩn EWAX
Hóa chất đánh bóng sàn tiêu chuẩn EWAX
Ammonium Persulfate
Ammonium Persulfate
Sodium Persulfate
Sodium Persulfate
Copyright © by VinaChemical.com. All rights reserved.
Powered by ACES
Điều khoản sử dụng   |   Phương thức thanh toán   |   Quảng cáo   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Hướng dẫn