VIETNAMESE  Ξ  ENGLISH
Đăng ký FREE  |  Đăng nhập  | Hướng dẫn
Trang chủ   |   Sản phẩm   |   Nhà cung cấp   |   Tin mua bán   |   Thành viên Tìm kiếm  icon search
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Vinachemical hỗ trợ mua hàng hóa chất
DANH MỤC - Tin mua bán
LIÊN KẾT
Keo dán, giấy nhám, hóa chất công nghiệp
Asian Importers Exporters
Chuyên trang thuế TNCN
ACE for Thailand vs Vietnam
Danh bạ công ty nhựa - Plastic company directory
 Tin mua bán Hóa chất công nghiệp  Ngành mỹ phẩm, Dược phẩm
 

hóa chất ngành dược ,Propylene Glycol/EP

(Nov 05, 2011)

Chemicals forProcessing  Inks & Paintings

Toluene    179 kg  Thailand,korea, vhung 0913655616

Xylene   179kg   Shell,Singapore,Korea vhung 0913655616

Methanol  163Kg Malaixia,Arapsaudi,indonexia…

N-Butylacetate  180kg Oftimal Malaixia,China,Taiwan

N-Butanol :167Kg OftimalMalaixia, Basf vhung 0913655616

Isobutanol  167Kg Oftimal Malaixia, Basf vhung 0913655616

Ethyl Glycol Acetate  200Kg   India vhung 0913655616

Butylcarbitol (DowanolDB)200kg Dow chemical, vhung 0913655616

Butylcellosove (Butyl Glycol)188 kg Oftimal Malaixia

MethoxyPropylAcetate(MPA)200Kg Singapore,Dowchemicals

Ethylcellulose ,190Kg India vhung 0913655616

Isophorone: 190Kg Basf,Formosavhung 0913655616

Ethyl Acetate  180kg Singapore,Shell. vhung 0913655616

Methylethylketone 165kg JapanExxonmobil

Methylisobutylketone  165kg Japan,Taiwan.

Acetone  160Kg Taiwan vhung 0913655616

Cyclohexanone  190kg Taiwan

Propylene glycol IND 215kg Dow,Topsolvent

n-Propylacetate  180kg Dow

TOP Sol 3040A Netweight  155 kg Topsolvent

Pegasol 3040 Netweight 179kgMobil

Dovesol 3040 Netweight , 179kg ,Singapore

TOPSol A150 175kg Topsolvent

TOPSol A100 175kg Topsolvent

TOPSol TSV Netweight 140kg,Topsolvent

TOPSol BF Topsolvent   vhung 0913655616

N-Hexan 137kg Singapore vhung0913655616

Epoxy Resin  vhung 0913655616

DER*671 (Solid epoxy )25Kg  Origin: Dowchemical

DER*669E ( Solid epoxy)25Kg  Origin: Dowchemical

DER* 671-X-75 (Fluid Epoxy)220kg Origin: Dowchemical

DER* 331 (Fluid Epoxy) 240KgOrigin: Dowchemical

KER 828 (Fluid Epoxy) 200KgOrigin: Korea

EPOXY E44 (Fluid epoxy) 20kgOrign China

Curing Agent ForEpoxy Resin

Epikure* 3125 Used in50%epoxy vhung 0913655616

Aradur 125-1 180kg  Origin :Huntsman

Sunmide 315 Used in50% epoxy(Polyamide amine)

Versamide 125 180kg singapore

DEH-24 Used in10% epoxy

Diethanolamin (DEA) Usedin10% epoxy

Triethylenetetramine (TETA)Used in10% epoxy

Versamide 125 Used in50%epoxy

Hardenner T31 Used in25%epoxy

Alkyd &Acrylic Resin vhung 0913655616

Eterkyd 1108 M-80-2,200kg   iwan

Alkyd 1269-80  200kg Origin : Indonexia

Setal 270EHV WS80 Netweight:200kg Malaixia

Setal 229XX-60 Net 190kgMalaixia

EBA 1266-80  Net 200kg Indonexia

Everkyd 6304-70X   Net 200kg Malaixia

Everkyd 6402-70X   Net 200kg Malaixia

Reversol   5236 -70 Net 200kg  Malaixia

Tunaskyd8158 Net 200kgIndonexia

Alkyd 1423-70  200kg Origin : Indonexia

Alkyd 3004-70  200Kg Origin Philipin

Desmophen A365-B/AX  Bayer Taiwan

Eterkyd 3304-X-70  210Kg Origin Taiwan

Eterkyd 3755-X-80 210KgOrigin Taiwan

Eterac 7119   200Kg Origin Taiwan

Eterac 7302 -1-XC-60   200KgOrigin Taiwan

Eterac 7303-X-63   200KgOrigin Taiwan

Eterac 7322-3-XS-60   200KgOrigin Taiwan

Eterac 7305-3-XS-50   200Kg Origin Taiwan

Etermino 9327-65     200Kg Origin Taiwan

EBL 3415-WP  200Kg Origin Indonexia

EBL 3461 resin for ink  200Kg Origin Indonexia

Plasticizers        vhung0913655616

Dibutylphthalate(DBP)

Dioctylphthalate (DOP)

Dimethylformamide( DMF)

Platinol*C   Net 210kg , Origin Basf

Platinol-*AH   Netweight :200kg/drum Basf,Malaysia

Platinol*M (DMP)  

Platinol*A (DEP)

Platinol*IC(DIBP)

Paint Driers

Cobalt Octoat 10% Net60kg,Indonexia

Calcium 10%   Net 200kg Indonexia

Manganese 10% Net 210kg/drumIndonexia

Zirconium 18%  200 kg Origin Arapsaudi

Lead 32%  Netweight 250kg Origin :Indonexia

MEKO (Anti skin) 25kg Thailand

Other Pigments&Resin: vhung 0913655616

Maleic resin RM 900 25kg China

Maleic resin RM 920 25kg China

Petrolium Resin YL 120-H,SK120-H

Beckacite 1126-H 25kg China DIC

Beckacite 1111 25kg China

Phenol 250kg Korea vhung0913655616

NitrocelluloseRS1/16,1/8,1/4,1/2  120 kgs Thailand

Nitrocellulose RS5, 20, 40,120,1000 Thailand

Nitrocellulose SS 1/8, ¼ 120kgs Thailand

Syloid C906 15kg malaixia (MattingAgents)

Syloid D803 15kg malaixia

Zinc sterat Zs-P 25kg Singapore

Litopon 50kg China,vhung 0913655616

Titan CR828 25kg Australia

Crystal 128     25kg Australia

Titan A100 25kg vhung0913655616

CacbonBlack 30L 10kg taiwan

Milori Blue 690 25kg Japan

Pigment Green 7  25kg India

5GEX    Netweight 25kg  Origin Japan

10 GA Netweight 25kg  Origin Japan

Chemicals forGrinding Cements

Diethylene glycol (DEG) 232kgMalaixia ,INDO,Taiwan,

Triethanolamine  (TEA99%)232kg Optomal Malai

CelluloseBasicamine(CBA)250kg  Vietnam vhung 0913655616

Methyldiethanolamine (MDEA)(Aditives for Concrete)230kg BASF

Chemical forBeer, Flavour, Tobacco,Beverages

Propylene Glycol USP EP 215kgDow

MonoPropylenGlycol USP 215kgDow

Glycerin 99.9%  USP 250kg Thailand

Sorbitol 70 % Thailand vhung0913655616

UconFluid 50-HB-260 Dowchemical

Carbowax 4000 Net 22.7kg Dowchemical

Chemicals forCleanings vhung 0913655616

Trichloroethylene (TCE) 300kgRussia

Perchloroethylene (PCE) 300kgRusia

Tetrachloroethylene

Chloroform  Net 290kg China

Methylene Chloride 270kg Dowchemical

TriKlone N 290kg ICI -UK

Perklone N 300 kg ICI-UK

Tergitol NPE 4 – NPE9  210kg Dow

Nonylphenol ethoxylates 210kglaixia, INDO

Causticsoda 99% 25kg INDO,Chinavhung 0913655616

Chemicals For PuFoam

Toluendiisocyanate (TDI) T80

Lupranate* T80 (TDI) 250kgDow vhung 0913655616

Voranate* T80, (TDI) 250kgDow vhung 0913655616

Orinate* T80 (TDI) 250kg Korea

Voranol 3010 210kg Dow vhung0913655616

Caradol 5602 210kg Shell

Polypropyleneglycol(PPG)vhung 0913655616

TextileChemicals

Ucon Fluid 50-HB-260 ,Origin213kg ,Dow chemicals

Monoethanolamine,MEA

Ethanol , CồnEthanol

Methanol 163kg malai indo,Arapsaudi

Isopropylalcohol (IPA) Taiwan Shell

Alcohol 99.6% For Ind 220litlesVietnam

n-Butanol 167kg Malaixiavhung 0913655616

Isobutanol167kg,165kg,Malai,Basf

Other chemicals

Dow fros vhung 0913655616

Carbowax (PEG) 25kg Dow

PEG 400-600 230kg Malai vhung0913655616

PEG 4000 230kg Malai vhung0913655616

Paraffin wax 50kg China

Paraffin chlorinated ,CereclorS52 Netweight 265kg

Luwax A  25kg BASF vhung 0913655616
CoschemCS42 25kg Koreavhung 0913655616
Monoethanolamin(MEA)
Dimethylformamide(DMF)

Please to contact: vanhung Mobil Phone 0913655616

Email :sapacoltd@gmail.com

Email :tranvanhung68@gmail.com

More Detail Click here  http://sapachemical.blogspot.com


LIÊN HỆ MUA HÀNG

Nhà cung cấp: Công ty TNHH-TM-DV-SAPA

Tel: (Đăng nhập để xem)

Mobi: (Đăng nhập để xem)

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG BỞI THÀNH VIÊN NÀY
  MONOETHYLENEGLYCOL ,Nonylphenol N-P9,TERGITOL N-P9
  Epoxy,DER*331,DER*671,DER669E,DER*671-X-75,Ar
  hóa chất tẩy rửa công nghiệp ,Triklone,TCE,PCE
  PROPYLENEGLYCOL / EP USP,Paraffinchlorinated,S52,C
  MONOETHANOLAMIN ,Trichloroethylene,TCE,Perchloroet
  UCON FLUID 50-HB-260,Toluen,Methanol,Xylene,TopSol
  hóa chất ngành sơn,Toluen,MEK
  hóa chất công nghiệp,Contact :van hung 0913655616
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG QUA EMAIL
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email liên hệ
Họ tên*
Công ty
Email*
Địa chỉ*
Quốc gia
Điện thoại*
Nội dung*
Copyright © by VinaChemical.com. All rights reserved.
Powered by ACES
Điều khoản sử dụng   |   Phương thức thanh toán   |   Quảng cáo   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Hướng dẫn