VIETNAMESE  Ξ  ENGLISH
Đăng ký FREE  |  Đăng nhập  | Hướng dẫn
Trang chủ   |   Sản phẩm   |   Nhà cung cấp   |   Tin mua bán   |   Thành viên Tìm kiếm  icon search
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Vinachemical hỗ trợ mua hàng hóa chất
DANH MỤC - Tin mua bán
LIÊN KẾT
Keo dán, giấy nhám, hóa chất công nghiệp
Asian Importers Exporters
Chuyên trang thuế TNCN
ACE for Thailand vs Vietnam
Danh bạ công ty nhựa - Plastic company directory
 Tin mua bán Hóa chất nông nghiệp  Ngành nông nghiệp khác
 

UCON FLUID 50-HB-260,Toluen,Methanol,Xylene,TopSol

(Nov 05, 2011)
NETWEIGHT :213KG/DRUM
ORIGIN : DOWCHEMICAL
PRICE :60.000 VND INCLUDE VAT,hóa chất ngành dệt, dầu se sợi.

Chemicals forProcessing  Inks & Paintings
Toluene    179 kg  Thailand,korea, vhung 0913655616
Xylene   179kg   Shell,Singapore,Korea vhung 0913655616
Methanol  163Kg Malaixia,Arapsaudi,indonexia…
N-Butylacetate  180kg Oftimal Malaixia,China,Taiwan
N-Butanol :167Kg OftimalMalaixia, Basf vhung 0913655616
Isobutanol  167Kg Oftimal Malaixia, Basf vhung 0913655616
Ethyl Glycol Acetate  200Kg   India vhung 0913655616
Butylcarbitol (DowanolDB)200kg Dow chemical, vhung 0913655616
Butylcellosove (Butyl Glycol)188 kg Oftimal Malaixia
MethoxyPropylAcetate(MPA)200Kg Singapore,Dowchemicals
Ethylcellulose ,190Kg India vhung 0913655616
Isophorone: 190Kg Basf,Formosavhung 0913655616
Ethyl Acetate  180kg Singapore,Shell. vhung 0913655616
Methylethylketone 165kg JapanExxonmobil
Methylisobutylketone  165kg Japan,Taiwan.
Acetone  160Kg Taiwan vhung 0913655616
Cyclohexanone  190kg Taiwan
Propylene glycol IND 215kg Dow,Topsolvent
n-Propylacetate  180kg Dow
TOP Sol 3040A Netweight  155 kg Topsolvent
Pegasol 3040 Netweight 179kgMobil
Dovesol 3040 Netweight , 179kg ,Singapore
TOPSol A150 175kg Topsolvent
TOPSol A100 175kg Topsolvent
TOPSol TSV Netweight 140kg,Topsolvent
TOPSol BF Topsolvent   vhung 0913655616
N-Hexan 137kg Singapore vhung0913655616
Epoxy Resin  vhung 0913655616
DER*671 (Solid epoxy )25Kg  Origin: Dowchemical
DER*669E ( Solid epoxy)25Kg  Origin: Dowchemical
DER* 671-X-75 (Fluid Epoxy)220kg Origin: Dowchemical
DER* 331 (Fluid Epoxy) 240KgOrigin: Dowchemical
KER 828 (Fluid Epoxy) 200KgOrigin: Korea
EPOXY E44 (Fluid epoxy) 20kgOrign China
Curing Agent ForEpoxy Resin
Epikure* 3125 Used in50%epoxy vhung 0913655616
Aradur 125-1 180kg  Origin :Huntsman
Sunmide 315 Used in50% epoxy(Polyamide amine)
Versamide 125 180kg singapore
DEH-24 Used in10% epoxy
Diethanolamin (DEA) Usedin10% epoxy
Triethylenetetramine (TETA)Used in10% epoxy
Versamide 125 Used in50%epoxy
Hardenner T31 Used in25%epoxy
Alkyd &Acrylic Resin vhung 0913655616
Eterkyd 1108 M-80-2,200kg   iwan
Alkyd 1269-80  200kg Origin : Indonexia
Setal 270EHV WS80 Netweight:200kg Malaixia
Setal 229XX-60 Net 190kgMalaixia
EBA 1266-80  Net 200kg Indonexia
Everkyd 6304-70X   Net 200kg Malaixia
Everkyd 6402-70X   Net 200kg Malaixia
Reversol   5236 -70 Net 200kg  Malaixia
Tunaskyd8158 Net 200kgIndonexia
Alkyd 1423-70  200kg Origin : Indonexia
Alkyd 3004-70  200Kg Origin Philipin
Desmophen A365-B/AX  Bayer Taiwan
Eterkyd 3304-X-70  210Kg Origin Taiwan
Eterkyd 3755-X-80 210KgOrigin Taiwan
Eterac 7119   200Kg Origin Taiwan
Eterac 7302 -1-XC-60   200KgOrigin Taiwan
Eterac 7303-X-63   200KgOrigin Taiwan
Eterac 7322-3-XS-60   200KgOrigin Taiwan
Eterac 7305-3-XS-50   200Kg Origin Taiwan
Etermino 9327-65     200Kg Origin Taiwan
EBL 3415-WP  200Kg Origin Indonexia
EBL 3461 resin for ink  200Kg Origin Indonexia
Plasticizers        vhung0913655616
Dibutylphthalate(DBP)
Dioctylphthalate (DOP)
Dimethylformamide( DMF)
Platinol*C   Net 210kg , Origin Basf
Platinol-*AH   Netweight :200kg/drum Basf,Malaysia
Platinol*M (DMP)  
Platinol*A (DEP)
Platinol*IC(DIBP)
Paint Driers
Cobalt Octoat 10% Net60kg,Indonexia
Calcium 10%   Net 200kg Indonexia
Manganese 10% Net 210kg/drumIndonexia
Zirconium 18%  200 kg Origin Arapsaudi
Lead 32%  Netweight 250kg Origin :Indonexia
MEKO (Anti skin) 25kg Thailand
Other Pigments&Resin: vhung 0913655616
Maleic resin RM 900 25kg China
Maleic resin RM 920 25kg China
Petrolium Resin YL 120-H,SK120-H
Beckacite 1126-H 25kg China DIC
Beckacite 1111 25kg China
Phenol 250kg Korea vhung0913655616
NitrocelluloseRS1/16,1/8,1/4,1/2  120 kgs Thailand
Nitrocellulose RS5, 20, 40,120,1000 Thailand
Nitrocellulose SS 1/8, ¼ 120kgs Thailand
Syloid C906 15kg malaixia (MattingAgents)
Syloid D803 15kg malaixia
Zinc sterat Zs-P 25kg Singapore
Litopon 50kg China,vhung 0913655616
Titan CR828 25kg Australia
Crystal 128     25kg Australia
Titan A100 25kg vhung0913655616
CacbonBlack 30L 10kg taiwan
Milori Blue 690 25kg Japan
Pigment Green 7  25kg India
5GEX    Netweight 25kg  Origin Japan
10 GA Netweight 25kg  Origin Japan
Chemicals forGrinding Cements
Diethylene glycol (DEG) 232kgMalaixia ,INDO,Taiwan,
Triethanolamine  (TEA99%)232kg Optomal Malai
CelluloseBasicamine(CBA)250kg  Vietnam vhung 0913655616
Methyldiethanolamine (MDEA)(Aditives for Concrete)230kg BASF
Chemical forBeer, Flavour, Tobacco,Beverages
Propylene Glycol USP EP 215kgDow
MonoPropylenGlycol USP 215kgDow
Glycerin 99.9%  USP 250kg Thailand
Sorbitol 70 % Thailand vhung0913655616
UconFluid 50-HB-260 Dowchemical
Carbowax 4000 Net 22.7kg Dowchemical
Chemicals forCleanings vhung 0913655616
Trichloroethylene (TCE) 300kgRussia
Perchloroethylene (PCE) 300kgRusia
Tetrachloroethylene
Chloroform  Net 290kg China
Methylene Chloride 270kg Dowchemical
TriKlone N 290kg ICI -UK
Perklone N 300 kg ICI-UK
Tergitol NPE 4 – NPE9  210kg Dow
Nonylphenol ethoxylates 210kglaixia, INDO
Causticsoda 99% 25kg INDO,Chinavhung 0913655616
Chemicals For PuFoam
Toluendiisocyanate (TDI) T80
Lupranate* T80 (TDI) 250kgDow vhung 0913655616
Voranate* T80, (TDI) 250kgDow vhung 0913655616
Orinate* T80 (TDI) 250kg Korea
Voranol 3010 210kg Dow vhung0913655616
Caradol 5602 210kg Shell
Polypropyleneglycol(PPG)vhung 0913655616
TextileChemicals
Ucon Fluid 50-HB-260 ,Origin213kg ,Dow chemicals
Monoethanolamine,MEA
Ethanol , CồnEthanol
Methanol 163kg malai indo,Arapsaudi
Isopropylalcohol (IPA) Taiwan Shell
Alcohol 99.6% For Ind 220litlesVietnam
n-Butanol 167kg Malaixiavhung 0913655616
Isobutanol167kg,165kg,Malai,Basf
Other chemicals
Dow fros vhung 0913655616
Carbowax (PEG) 25kg Dow
PEG 400-600 230kg Malai vhung0913655616
PEG 4000 230kg Malai vhung0913655616
Paraffin wax 50kg China
Paraffin chlorinated ,CereclorS52 Netweight 265kg
Luwax A  25kg BASF vhung 0913655616
CoschemCS42 25kg Koreavhung 0913655616
Monoethanolamin(MEA)
Dimethylformamide(DMF)

Please to contact: vanhung Mobil Phone 0913655616
Email :sapacoltd@gmail.com
Email :tranvanhung68@gmail.com
More Detail Click here  http://sapachemical.blogspot.com


  
LIÊN HỆ MUA HÀNG

Nhà cung cấp: Công ty TNHH-TM-DV-SAPA

Tel: (Đăng nhập để xem)

Mobi: (Đăng nhập để xem)

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG BỞI THÀNH VIÊN NÀY
  MONOETHYLENEGLYCOL ,Nonylphenol N-P9,TERGITOL N-P9
  Epoxy,DER*331,DER*671,DER669E,DER*671-X-75,Ar
  hóa chất tẩy rửa công nghiệp ,Triklone,TCE,PCE
  PROPYLENEGLYCOL / EP USP,Paraffinchlorinated,S52,C
  MONOETHANOLAMIN ,Trichloroethylene,TCE,Perchloroet
  hóa chất ngành sơn,Toluen,MEK
  hóa chất ngành dược ,Propylene Glycol/EP
  hóa chất công nghiệp,Contact :van hung 0913655616
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG QUA EMAIL
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email liên hệ
Họ tên*
Công ty
Email*
Địa chỉ*
Quốc gia
Điện thoại*
Nội dung*
Xác thực *
Copyright © by VinaChemical.com. All rights reserved.
Powered by ACES
Điều khoản sử dụng   |   Phương thức thanh toán   |   Quảng cáo   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Hướng dẫn